Startsida Vindelälven

AKTUELLT

Gränshandelsmarknaden i Tärnaby
Fre 21 - sön 23 juli. Sommarens höjdpunkt är Gränshandels-Marknaden. Hela Tärnaby är fullt av Knallar, försäljningsstånd, spekulanter på allt som kan säljas och nöjeslystna turister. Kontakta oss!

JETBOAT.NU 1 920 66 VINDELN TEL: 0954 30500 info@jetboat.nuVindelälven Jetboat.nu Vi åker mot strömmen!
Jetboat Startsida
Jetboat Jetboat
Säkerhet Säkerhet
Stig Strand Stig Strand
Resa till Vindelälven Resa till oss
Vindelälven Vindelälven
Kontakta Oss Kontakta Oss
Offert Förfrågan

JetboatVindelälven är unik på många sätt. Den har extremt oregelbundet lopp med skarpa krökar och småforsar. Mellan källorna nära den norska gränsen till sammanflödet med Umeälven så består älven av fall, forssträckor och sel. Man kan med fog säga att det är forsarna och selen mellan dem som präglar hela Vindelälven.

När det gäller forsar så är det så att även här är Vindelälven speciell. Det finns nämligen närmare etthundra namnsatta forsar längst älven, och det är nog ett rekord för en älv. Två av de större forsarna i området är Storforsen (vid Vindelgransele) och Vormforsen. Nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten är stor och gör bland annat att strandvegetationen bildar tydliga zoner på ett sätt som har få motsvarigheter i världen.

När det gäller djurlivet längs Vindelälven så finns det en särpräglad blandning av nordliga och sydliga djurarter. Inom fjällområdet vistas fjällräv, björn och järv.

Här finns också häckningsområden för många arter av änder, vadare, tättingar, hönsfåglar och rovfåglar. Älven är en viktig flyttfågelled och har flera betydelsefulla rastområden för fåglar.